نظافت منزل توسط آقا در مشهد

شرکت نظافت منزل در مشهد

شرکت خدمات نظافتی آریا ، خدمات نظافت منزل تخلیه را توسط پرسنل آقا انجام می دهد ، پرسنل آقا ما نسبت به خانم ها آموزش های بیشتری برای نظافت منازل تخلیه دیده اند ، البته در صورتی که مشتری مایل باشد نیرو خانم هم داریم و می توانیم بفرستیم فقط نیروهای خانم بدون وسایل کار هستند و می بایست مشتری فراهم کند ، در حالیکه نیروهای اقا وسایل کار همراه دارند .

منزل مبله هم در صورتی که مشتری مایل باشید نیروی اقا خدمات رسانی کند می توانیم اعزام کنیم ، ما برای منازل مجردی فقط نیروی اقا اعزام می کنیم .

نظافت منزل توسط خانم در مشهد را از اینجا می توانید سفارش بدهید

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید